ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนชุมแพวิทยายน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
 
ที่อยู่ :163   หมู่ 3  ตำบลไชยสอ   อำเภอชุมแพ   จังหวัดขอนแก่น  40130
 
โทรศัพท์ :  087-213472
 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : phot.teacher@cpwit.ac.th
 
ไลน์ ไอดี ID Line: phot.teacher
 
Website โรงเรียนชุมแพวิทยายน    : http://www.cpwit.ac.th/