ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ค. 62 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562
12 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และนักเรียนทุกระดับรับทุนค่าเครื่องแบบนักเรียน
09 เม.ย. 62 รายงานตัว มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
08 เม.ย. 62 ถึง 08 มี.ค. 62 รายงานตัว มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
27 มี.ค. 62 ประกาศผลสอบ
22 มี.ค. 62 ถึง 27 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562 รอบแรก
ห้องประชุมโรงเรียนชุมแพวิทยายน/ชุดนักเรียน
29 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ื 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
25 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ื 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1
ชุดนักเรียน
04 ธ.ค. 60 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ
เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระ 9 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม เวลา 08.00 น.  
ลานหน้าอาคาร 1 โรงเรียนชุมแพวิทยายน/คณะครูและบุคคลทั่วไปสวมชุดไทยโทนสีเหลือง นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน
01 พ.ย. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
10 ต.ค. 60 ประกาศผลการเรียน
16 พ.ค. 60 เปิดเทอม ปีการศึกษา 2560
เครื่องแบบนักเรียน
14 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
เครื่องแบบนักเรียน
16 มิ.ย. 59 งานไหว้ครูประจำปี
ห้องประชุม โรงเรียนชุมแพวิทยายน โรงเรียนชุมแพวิทยายน
10 มี.ค. 59 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
จังหวัดหนองคาย/ชุดพละ/ชุดสุภาพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
07 มี.ค. 59 ถึง 09 มี.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนปีการศึกษา 2558
โรงเรียน/ชุดนักเรียน วิชาการ
04 มี.ค. 59 ปัจฉิมนิเทศ
ปีการศึกษา 2558
หอประชุม สภานักเรียน
27 ก.พ. 55 ถึง 28 ก.พ. 55 นักเรียน ม.3 สอบ O-net
โรงเรียนชุมแพศึกษา/นักเรียน วิชาการ
18 ก.พ. 55 ถึง 19 ก.พ. 55 นักเรียน ม.6 สอบ O-net
โรงเรียนชุมแพศึกษา/นักเรียน วิชาการ
13 ก.พ. 55 ถึง 15 ก.พ. 55 ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
28 ธ.ค. 54 ถึง 29 ธ.ค. 54 ชพว.เกมส์ ครั้งที่ 12
ขอเชิญร่วมชมร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนชุมแพวิทยายน ประจำปีการศึกษา 2554 (ชพว.เกมส์) ครั้งที่ 12
สนามกีฬา/กีฬา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
26 ธ.ค. 54 กิจกรรมวันคริสมาสต์
หอประชุม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ